Hvem er vi

Vi har mange års erfaring omkring arbejdet med at observere/undersøge, behandle og træne børn i alderen 0-10 år.

Vi har relevant videre-/efteruddannelse og kurser indenfor ergoterapi og fysioterapi til børn.

Vi har erfaring med børn der har brug for at afhjælpe f.eks.:

  • Favoritside (børn der drejer hovedet til den ene side grundet spændinger i nakkemuskler og bindevæv)
  • Motoriske udfordringer (grov- og finmotoriske)
  • Amme/spiseudfordringer
  • Sensoriske udfordringer

Vi har erfaring med træning og behandling af børn uden diagnoser, børn født præmaturt, børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt børn med forskellige neurologiske udfordringer.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close